เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด  นำเข้า จัดจำหน่าย จัดหาสินค้าในงานอุตสาหกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อมทุกประเภทมีทัศนคติในการทำงานที่มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการในการคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีในการนำเสนอให้กับสถานประกอบการต่างๆ โดยทีมงานวิศวกรที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานและให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยจะมุ่งเน้นถึงความ เป็นจริงในการทำงาน สภาวะงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงตลอดจนให้คำแนะนำรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเลือกใช้งานเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม อาทิ มอเตอร์ไฟฟ้า  อุปกรณ์ลมอัด(นิวแมติก) ระบบส่งกำลัง( ลูกปืน แบริ่ง ฯ) และแนะนำถึงความเหมาะสมกับเครื่องมือและประเภทงานที่ใช้

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ จำกัด
จึงขอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่โรงงานและสถานประกอบการในการจัดจำหน่าย เครื่องมือประเภท อุตสาหกรรม ต่างๆ และทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับโอกาสในการร่วมงานกับสถานประกอบการของท่านในโอกาสต่อไป

ประเภทเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม พลังงาน สิ่งแวดล้อม
– เครื่องมือวัดอัตราการไหล ของอากาศ ของเหลว ไอน้ำและก๊าซ
– เครื่องมือ วัดอุณหภูมิ ความ ชื้นสัมพัทธ์ ความ ดันอากาศ
– เครื่องวัด การรั่วไหลของก๊าซ
– เครื่องมือ วัดคุณภาพอากาศ
– เครื่องมือ วัดความเร็วรอบ
– เครื่องมือ วัดความเข้มแสง เสียง และพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป
– มอเตอร์ ไฟฟ้าชนิดต่างๆ มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
– อุปกรณ์ใน ระบบนิวแมติก กระบอกสูบ กระบอกลม โซลินอยวาล์ว ฟิตติ้ง ฯลฯ
– อุปกรณ์ ระบบส่งกำลัง และแบริ่งลูกปืนชนิด ต่างๆ
– Invertor Soft Star

ก้าว ไปสู่ผู้นำในธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบควบคุมและรบบความปลอดภัย โดยมีมาตรฐานคุณภาพและการบริหารระดับสากล
สินค้าและบริการ  ติดต่อเรา