GKRC02FA

รายการสินค้าและบริการ

Showing the single result

Sort By
Show per page

ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 3Phase-3Wire (Phase Protection Relay) รุ่น GKRC-02FA

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase?3 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในตู้ MDB…