ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา MCB-9 (Digital Timer)

Product Description

MCB-9 (Digital Timer) : ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา On-Delay + Off Delay + On Flasher + Off Flasher ที่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0.1 วินาที – 30 ชั่วโมง ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้