ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา ERTC-01 (Digital Timer)

Product Description

ERTC-01 (Digital Timer) : ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา On-Delay + Off Delay + On Flasher + Off Flasher + Down Timer ที่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที – 100 ชั่วโมง พร้อมทั้งความสามารถในการรับสัญญาณจากภายนอกในการทำงาน อีกทั้งยังสามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง