ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 3Phase-3Wire (Phase Protection Relay) รุ่น GKRC-03F

Product Description

gkrc03f

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก +?ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase?3 Wire (200 VAC – 380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในตู้ MDB หรือ DB ของระบบไฟฟ้าในโรงงานและอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันผิดปกติ เป็นต้น

หมายเหตุ : กรุณาระบุแรงดันของระบบไฟฟ้าทุกครั้งที่ทำการสั้งซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น GKRC-03F-380 VAC