มอเตอร์ไฟฟ้า Cast iron frame Motor

Product Description

Motor Cast Iron Frame”HASCON”

  • Frame Size : 160 M to 355 L
  • Output range : 11- 315 kW
  • Insulation : Class F
  • Protection : IP55
  • Duty/Rating : Continuous(S1).
  • เหมาะกับงานที่ต้องการความแข็งแรง