มอเตอร์ไฟฟ้า VENZ Motor CR series

Product Description

“VENZ” Motor CR series

– เหมาะสำหรับใช้กับพัดลม, โบลเวอร์ และเครื่องขูดมะพร้าว
– สามารถใช้งานต่อเนื่อง และช่วยประหยัดไฟฟ้า
– เสียงเงียบ และเดินเรียบ
– ไม่เหมาะกับงานฉุดสายพาน