อลูมิเนียม โบลเวอร์ VENZ Model.MB Series

Product Description

อลูมิเนียม โบลเวอร์
VENZ Model.MB Series
Medium Pressure Blowers
การใช้งาน
1.ใช้ดูดหรือ ส่ง ฝุ่น, ยาง, ก๊าซ, ข้าว, เมล็ด
2.ใช้เป่าแห้ง
3.ใช้เป่าระบายความร้อนให้เครื่องจักร