อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ AKC-01D (Under Current Protection Relay)

Product Description

AKC-01D (Under Current Protection Relay)
อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสต่ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT__/5A ทั่วไปได้ช่วยลดความยุ่งยากในการออกแบบและติดตั้ง ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานต่ำผิดปกติ เป็นต้น