อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสเกิน AKC-03A (Over Current Protection Relay) 

Product Description

 AKC-03A (Over Current Protection Relay)
อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสเกิน ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสเกินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT-25 (option) ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันโรเตอร์ล๊อกของมอเตอร์ในระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานสูงผิดปกติ หรือ การนำไปใช้ตรวจจับกระแสในนิวตรอนสำหรับการทำระบบป้องกันกระแสเกินใน กราวน์ฟอลว์  เป็นต้น