อุปกรณ์ป้องกันแรงดันตก สำหรับ 1Phase-2Wire (Single Phase Under Voltage Protection Relay) รุ่นENTES-MCC1D

Product Description

mcc1dอุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันตกสำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันแรงดันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยฟังค์ชั่น ในการตรวจสอบแรงดันก่อนอนุญาติให้อุปกรณ์สามารถ ON ได้ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบคอมเพลสเซอร์ เพื่อป้องกันแรงดันตก หรือ ติดตั้งในระบบสูบน้ำ เป็นต้น