อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-M2 (Phase Protection Relay) 

Product Description

GKRC-M2 (Phase Protection Relay)
อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลันสำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี

การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบไฟฟ้าในอาคารที่พักต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันผิดปกติ เป็นต้น