อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า CKR-93T (Over Current Earth Fault Protection Relay)

Product Description

CKR-93T (Over Current & Earth Fault Protection Relay)
เป็น อุปกรณ์ที่รวบรวมความสามารถทั้งทางด้านการป้องกัน Overcurrent และ Earth Fault เข้าด้วยกันสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส ด้วยระบบการวิเคราะห์และประมวลผลด้วย Microprocessor Based ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงมาก จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของท่านจะได้รับการป้องกันจากปัญหาด้าน Overcurrent และ Earth Fault อย่างเต็มประสิทธิภาพ