เครื่องวัดชนิดมัลติฟังก์ชั่น Multi-Function Meter KIMO AMI 300 

Product Description

Multi-parameters portable device : Pressure, air velocity, airflow, hygrometry, temperature, air quality, tachometry.
Memory : up to 12 000 measurement points
Dataloger software for data recording and processing (option).
Supplied with calibration certificate and alu transport case.
Anemometer

 • Ø 70 mm vane : 0,3 to 35 m/s
 • Ø 100 mm vane : 0,25 to 35 m/s
 • Ø 14 mm vane : 0,8 to 25 m/s
 • Hotwire : 0,15 to 30 m/s

Thermometer

 • Pt100 : -50 to 250°C
 • Thermocouple K: -200 to +1300°c
 • Thermocuple J : -100 to +750°C
 • Thermocouple T : -200 to +400°C

Manometer

 • 0 to ±500 Pa
 • 0 à to ±2500 Pa
 • 0 to ±10000 Pa
 • 0 to ±500 mBar
 • 0 to ±2000 mBar
 • Pitot tube : 2 to 100 m/s

Hygrometer

 • 3 to 98%HR

Air Quality (CO/CO2)

 • 0 to 5000 ppm

Tachymeter

 • 60 to 60 000 tr/min (optic)
 • 30 to 20 000 tr/min (contact)