เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ Hygrometer KIMO HD 100

Product Description

Hygrometer HD 100
Hygrometer

Measuring range

  • Humidity : 5 to 95 %HR
  • Temperature : -20 to +80°C
  • Dew point : -40 to +80°Ctd

Supplied with hygrometrie probe, transport case and calibration certificat