เครื่องวัดอุณหภูมิ NTC Thermometer TN 100 – 102

Product Description

Thermometer TN 100 – 101 – 102
NTC temperature
Functions: temperature delta T (TN 102), Hold, Min-Max.
Supplied with calibration certificate and transport case.
Technical data
TN 100: 1 NTC input
TN 102: 2 NTC input
from -40 to +120°C