เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า Digital Power Meter MPR-50

Product Description

MPR-50 Series (Digital Power Meter)

MPR-50 (Digital Power Meter) : เป็นอุปกรณ์วัดค่าทาง ไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่าทั่วไปทางไฟฟ้า (General Parameter) , ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand Peak) พร้อมทั้งยังสามารถให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง
ด้วยความสามารถใน การวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าทั้งแบบแยกเฟส (Per Phase) และแบบรวมเฟส (Total) อย่างครบครัน พร้อมทั้งฟังค์ชั่นอื่นๆอีกมากมายภายในตัวอุปกรณ์
หน้า จอแสดงผลแบบ Black Light LCD 3.6″ ทำให้เกิดความสะดวกและชัดเจนในการมองเห็น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้า ไว้สำหรับติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้าหลักและตู้ไฟฟ้าย่อย เป็นต้น