เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า ENTES MPR-63 Series (Harmonics Distortion Analyzer)

Product Description

MPR-63 (Harmonics Analyzer)
MPR-63 Series (Harmonics Distortion Analyzer) : เป็นอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่าทั่วไปทางไฟฟ้า (General Parameter) , ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand Peak) และ ค่าคุณภาพไฟฟ้าในระบบ (Power Quality) พร้อมทั้งยังสามารถให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง

ด้วยความ สามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าทั้งแบบแยกเฟส (Per Phase) และแบบรวมเฟส (Total) อย่างครบครัน อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการสร้างระบบวัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่าน ซอร์ฟแวร์ (MRT-Soft Professional) ด้วยระบบสื่อสาร RS-485 ได้อีกด้วย และหน่วยความจำภายในขนาด 1 MB ที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบันทึกค่าทางไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ต้องการได้สูง สุดถึง 15,000 ข้อมูล (1000 ข้อมูลทางด้านพลังงานและค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า) พร้อมทั้งฟังค์ชั่นอื่นๆอีกมากมายภายในตัวอุปกรณ์

หน้าจอแสดงผล แบบ Black Light LCD 3.6″ ทำให้เกิดความสะดวกและชัดเจนในการมองเห็น อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลทางด้านพลังงานไฟฟ้าไว้ได้แม้ไฟดับก็ตาม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำสูงในระบบการวัดค่าทางไฟฟ้า