เป่าลมอัดแรงสูง HSB SERIES

Product Description

เป่าลมอัดแรงสูง HSB SERIES
ประโยชน์และการใช้งาน
1.เปล่าลมให้กับเตาเผาไหม้ผสมแก๊สหรือ น้ำมันเบาระดับแรงดันสูง
2.ติดฮีทเตอร์ชนิดมีครีบในท่อต่อกับโบลเวอร์รุ่นนี้เพื่อเป่าลมร้อนและรีดลมไปตามช่องเล็กๆ
หรือช่องแคบแนวยาว
3.ใช้งานเพื่อดูดควันหรือไอร้อนจาก เครื่องจักรเฉพาะจุด