อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหายสำหรับระบบไฟฟ้า MKC-06 (Phase Failure Protection Relay)

Product Description

MKC-06 (Phase Failure Protection Relay)
อุปกรณ์ป้อง กันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-3Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป