Placeholder

Ring Blower โบล์เวอร์

Product Description

Ring Blower  โบล์เวอร์
ประโยชน์และการใช้งาน
– เติมอากาศให้กับบ่อน้ำเสีย บ่อกุ้ง บ่อปลา “Aerator”
– ผสมสารเคมีให้เข้ากับน้ำ แทนกรใช้ใบพัดกวน “Stiror”
– เติมออกซิเจน เพื่อเร่งปฏิกริยาเคมี
– ประกอบกับถัง Vacumm เพื่อทำ Dehydration หรือ เพื่อดูดเม็ดพลาสติก หรือ ฝุ่น
– ใช้ไล่ความเปียกชื้นและหยดน้ำในขบวนการผลิตต่างๆ