Roots Blower โบล์เวอร์

Product Description

Roots Blower  โบล์เวอร์
Norvax 3 lobe roots blower จากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงด้าน high pressure blower
จากประเทศไต้หวัน โครงสร้างและอุปกรณ์ถูกออกแบบเป็นพิเศษ ทำให้มีประสิทธิภาพสูง
ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ สร้างแรงดันและปริมาณลมคงที่ ระดับความดังเสียงต่ำ มีความทนทาน
อายุการใช้งานยาวนานขนาด output diameter 40-300 mm. เหมาะกับงานบำบัดน้ำเสีย
หรือเติมอากาศในน้ำ เป่าแห้ง ลำเลียงวัสดุ ดูดส่งแก๊ส ดูดฝุ่น