สินค้าและบริการ

รายการสินค้าและบริการ

1. เครื่องมือวัดด้านพลังงาน (Energy Application)

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้(Combustion Efficiency Analyzer)
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบมือถือ(Portable liquid Flowmeter)
เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวแบบติดตั้ง(In-Line Liquid Flowmeter)
เครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส(Gas Flowmeter)
เครื่องวัดอัตราการไหลของไอน้ำ(Steam Flowmeter)
เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ(Air and Compressed Air Flowmeter)
2. เครื่องมือวัดด้านอุตสาหกรรม(Industrial Application)
เครื่องวัดอุณหภูมิ(Digital Thermometer)
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด(Infrared Thermometer)
เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ์(Temperature and Humidity)
เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์(Datalogger)
เครื่องวัดความเร็วลม(Anemometer)
เครื่องวัดแรงดันอากาศ(Manometer)
เครื่องวัดความเร็วรอบ(Tachometer)
เครื่องวัดแรงดันต่างชนิดของของเหลว(Liquid Column Manometer)
เครื่องวัดชนิดมัลติฟังก์ชั่น(Multifunction Measuring)
3. เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม(Environment Application)
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ(Ambient Air Quality Analyzer)
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซจากปล่องระบาย(Emission gas analyzer)
เครื่องวัดฝุ่นในบรรยากาศ(Ambient particulate analyzer)
เครื่องวิเคราะห์เสียง(Sound level analyzer)
4. เครื่องมือวัดด้านความปลอดภัย (Safety Application)
เครื่องวัดก๊าซรั่ว(Gas Detector)
เครื่องวัดแสง(Lux meter)
5. เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานในระบบไฟฟ้า(Selection guide energy network analyzer)
เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า (Digital Power Quality)
เครื่องวัดดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multi Meter)
เครื่องควบคุมการทำงานของคาปาซิเตอร์แรงต่ำ (Power Factor Correction Systems)
อุปกรณ์ป้องกันด้านกระแสไฟฟ้าเกินสำหรับระบบไฟฟ้า(Protection and Timer Relay)
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า(Current Transformer)
เทอร์มินอลชนิดขันสกรู(Terminal Block)
6. มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้า(Electric Motor)
มอเตอร์กันระเบิด(Explosion proof motor)
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง(High Efficiency Motor)
เกียร์มอเตอร์(Gear Motor)
ปั๊มน้ำ(Water Pump)
7. พัดลมอุตสาหกรรม(Industrial Fan)
พัดลมไอน้ำ(Super-Kool)
พัดลมอุตสาหกรรมใบดำ(Industrial Fan)
พัดลมอุตสาหกรรมใบแดง(Industrial Fan)
พัดลมติดมอเตอร์กันระเบิด(Ex. Industrial Fan)
โบเวอร์(Blower)
8. ระบบส่งกำลัง(Transmission)
พู่เล่ย์ (Pulley)
คัปปลิ้ง (Couping)