เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า

รายการสินค้าและบริการ

Showing all 7 results

Sort By
Show per page

เครื่องนับค่าพลังงานไฟฟ้าชนิดหนึ่งเฟส Digital Energy Counter ENTES (ES-32L,80L)

1-Phase Kwh Meter (ES-32L,80L) (Single Phase Digital kWh Meter) :อุปกรณ์วัดค่าพลังงานแบบ single phase 220 VAC ที่ให้ความแม่นยำและเที่ยงสูง อีกทั้งยังสามารถส่งสัญญาณพัลส์เพื่อสื่อสารไปยังคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการคำนวณค่าไฟฟ้าและใช้ในการออกบิลค่าไฟฟ้าด้วยซอร์ฟแวร์ได้อีก ด้วย (Easy to Billing) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศ…

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า Digital Power Meter ENTES EPM-07Series

Digital Power Meter (EPM-07Series) (Digital Power Meter) : เป็นอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่าทั่วไปทางไฟฟ้า (General Parameter) , ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand Peak) พร้อมทั้งยังสามารถให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ด้วยความสามารถใน…

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า Digital Power Meter EPR-04 Series 

Digital Power Meter(EPR-04Series) (Digital Power Meter) : เป็นอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่า พลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand Peak) พร้อมทั้งยังสามารถให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ด้วยความ สามารถในการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในระบบไฟฟ้าทั้งแบบแยกเฟส (Per Phase) และแบบรวมเฟส…

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า Digital Power Meter MPR-50

MPR-50 Series (Digital Power Meter) MPR-50 (Digital Power Meter) : เป็นอุปกรณ์วัดค่าทาง ไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่าทั่วไปทางไฟฟ้า (General Parameter) , ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand Peak) พร้อมทั้งยังสามารถให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง…

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า ENTES MPR-53 Series (Digital Network Analyzer) 

MPR-53 Series (Digital Network Analyzer) MPR-53 Series (Digital Network Analyzer) :  เป็นอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่าทั่วไปทางไฟฟ้า (General Parameter) , ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand…

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า ENTES MPR-60 Series (Digital Network Analyzer) 

MPR-60S Series (Digital Network Analyzer) MPR-60S Series (Digital Network Analyzer) :  เป็น อุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่าทั่วไปทางไฟฟ้า (General Parameter) , ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand…

เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานไฟฟ้า ENTES MPR-63 Series (Harmonics Distortion Analyzer)

MPR-63 (Harmonics Analyzer) MPR-63 Series (Harmonics Distortion Analyzer) : เป็นอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้าซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ทั้ง ค่าทั่วไปทางไฟฟ้า (General Parameter) , ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Parameter) , ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand Peak) และ ค่าคุณภาพไฟฟ้าในระบบ (Power Quality) พร้อมทั้งยังสามารถให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง…