อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงดันไฟฟ้าในระบบ

รายการสินค้าและบริการ

Showing all 8 results

Sort By
Show per page

ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 1Phase-2Wire (Phase Protection Relay) รุ่น GKRC-M2

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลันสำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบไฟฟ้าในอาคารที่พักต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันผิดปกติ เป็นต้น

ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 1Phase-2Wire + 3Phase-4Wire (Phase Protection Relay) รุ่น GKRC-20F

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) และ 3-Phase?4 Wire (380VAC) ในตัวเดียวกันที่มากด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง…

ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 3Phase-3Wire (Phase Protection Relay) รุ่น GKRC-02FA

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase?3 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในตู้ MDB…

ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 3Phase-3Wire (Phase Protection Relay) รุ่น GKRC-03F

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก +?ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase?3 Wire (200 VAC - 380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน :…

ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 3Phase-4Wire (Phase Protection Relay) รุ่น GKRC-02

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน สำหรับโหลดแบบ 3-Phase?4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในตู้ MDB หรือ DB…

ป้องกันความผิดปกติทางด้านแรงดัน สำหรับ 3Phase-4Wire (Phase Protection Relay) รุ่นGKRC-02F

อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase?4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในตู้ MDB…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันตก สำหรับ 1Phase-2Wire (Single Phase Under Voltage Protection Relay) รุ่นENTES-MCC1D

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันตกสำหรับโหลดแบบ 1-Phase 2 Wire (220VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันแรงดันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยฟังค์ชั่น ในการตรวจสอบแรงดันก่อนอนุญาติให้อุปกรณ์สามารถ ON ได้ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบคอมเพลสเซอร์ เพื่อป้องกันแรงดันตก หรือ ติดตั้งในระบบสูบน้ำ เป็นต้น  

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันตก สำหรับ 3Phase-4Wire (3 Phase Under Voltage Protection Relay) รุ่นENTES-MCC3D

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านแรงดันตกสำหรับโหลดแบบ 3-Phase?4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันแรงดันตกได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยฟังค์ชั่น ในการตรวจสอบแรงดันก่อนอนุญาติให้อุปกรณ์สามารถ ON ได้ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบคอมเพลสเซอร์ เพื่อป้องกันแรงดันตก หรือ ติดตั้งในระบบสูบน้ำ เป็นต้น