เครื่องวัดและวิเคราะห์ค่าพลังงานในระบบไฟฟ้า

รายการสินค้าและบริการ

Showing 1–20 of 46 results

Sort By
Show per page

ทามเมอร์หน่วงเวลาสำหรับป้องกันการทำงานระบบ SER Y/U (Star/Delta Timer) New Feature

SER Y/U  (Star/Delta Timer) New Feature : ทามเมอร์หน่วงเวลาสำหรับป้องกันการทำงานระบบ Star-Delta Starter ที่สามารถตั้งเวลาหน่วงได้ตั้งแต่ 1-60 วินาที ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งSER Y/U ถูกออกแบบด้วยไมโรคอนโทรลเลอร์ชั้นสูงที่ใช้สำหรับการสตาร์ทมอเตอร์เหนี่ยว นำ (Induction Motor) ภายในตัว Timer มี…

ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา ERTC-01 (Digital Timer)

ERTC-01 (Digital Timer) : ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา On-Delay + Off Delay + On Flasher + Off Flasher + Down Timer ที่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที - 100 ชั่วโมง พร้อมทั้งความสามารถในการรับสัญญาณจากภายนอกในการทำงาน…

ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา MCB-15 (Digital Timer)

MCB-15 (Digital Timer) : ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา On-Delay ที่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที - 100 ชั่วโมง พร้อมทั้งความสามารถในการรับสัญญาณจากภายนอกในการทำงาน ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา MCB-20 (Digital Timer)

MCB-20 (Digital Timer) : ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา On-Delay ที่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0.05 วินาที - 100 ชั่วโมง พร้อมทั้งความสามารถในการรับสัญญาณจากภายนอกในการทำงาน ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง

ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา MCB-9 (Digital Timer)

MCB-9 (Digital Timer) : ทามเมอร์เอนกประสงค์หน่วงเวลา On-Delay + Off Delay + On Flasher + Off Flasher ที่สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0.1 วินาที - 30 ชั่วโมง ด้วยขนาดเล็กกระทัดรัด จึงช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสเกิน AKC-03A (Over Current Protection Relay) 

 AKC-03A (Over Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสเกิน ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสเกินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT-25 (option) ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันโรเตอร์ล๊อกของมอเตอร์ในระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานสูงผิดปกติ หรือ การนำไปใช้ตรวจจับกระแสในนิวตรอนสำหรับการทำระบบป้องกันกระแสเกินใน กราวน์ฟอลว์  เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ AKC-01D (Under Current Protection Relay)

AKC-01D (Under Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสต่ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT__/5A ทั่วไปได้ช่วยลดความยุ่งยากในการออกแบบและติดตั้ง ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานต่ำผิดปกติ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ AKC-03D (Under Current Protection Relay) 

รายละเอียด: AKC-03D (Under Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสต่ำ ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสต่ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT-25 (option) ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานต่ำผิดปกติ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสเกิน AKC-01A (Over Current Protection Relay)

 AKC-01A (Over Current Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันทางด้านกระแสในเฟสเกิน ด้วยความสามารถในการป้องกันกระแสเกิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้งานต่อร่วมกับ CT__/5A ทั่วไปได้ช่วยลดความยุ่งยากในการออกแบบและติดตั้ง ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน : ติดตั้งในระบบป้องกันโรเตอร์ล๊อกของมอเตอร์ในระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระไฟฟ้าในการใช้งานสูงผิดปกติ หรือ การนำไปใช้ตรวจจับกระแสในนิวตรอนสำหรับการทำระบบป้องกันกระแสเกินใน กราวน์ฟอลว์ เป็นต้น

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย MKC-03 (Phase Failure Protection Relay)

MKC-03 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้อง กันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-4Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย MKC-04 (Phase Failure Protection Relay) 

 MKC-04 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-3Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหาย MKC-05 (Phase Failure Protection Relay)

MKC-05 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้อง กันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-4Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันเฟสเสียหายสำหรับระบบไฟฟ้า MKC-06 (Phase Failure Protection Relay)

MKC-06 (Phase Failure Protection Relay) อุปกรณ์ป้อง กันเฟสเสียหาย สำหรับระบบไฟฟ้า 3Phase-3Wire ที่ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับมอเตอร์ 3 เฟส อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านเฟสเสียหาย อุปกรณ์สามารถป้องกันปัญหาที่เกิด จากเฟสเสียหายและลำดับเฟสไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดจากระดับแรงดันในแต่ละเฟสที่แตกต่างกัน มากเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า CKR-93T (Over Current Earth Fault Protection Relay)

CKR-93T (Over Current & Earth Fault Protection Relay) เป็น อุปกรณ์ที่รวบรวมความสามารถทั้งทางด้านการป้องกัน Overcurrent และ Earth Fault เข้าด้วยกันสำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟส ด้วยระบบการวิเคราะห์และประมวลผลด้วย Microprocessor Based ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงมาก จึงทำให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าของท่านจะได้รับการป้องกันจากปัญหาด้าน…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-02 (Phase Protection Relay)

GKRC-02 (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน :…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-02F (Phase Protection Relay)

GKRC-02F (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 4 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-02FA (Phase Protection Relay)

GKRC-02FA (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 3 Wire (380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง จึงสามารถป้องกันอุปกรณ์ของท่านได้ก่อนจะได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี การประยุกต์ใช้งาน…

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า GKRC-03F (Phase Protection Relay)

GKRC-03F  (Phase Protection Relay) อุปกรณ์ป้องกันปัญหาทางด้านแรงดันในเฟส ไฟตก + ไฟเกิน + ไฟในเฟสเสียหายแบบฉับพลัน + ฟังค์ชั่นในการตรวจสอบความถูกต้องของลำดับเฟสในระบบไฟฟ้า สำหรับโหลดแบบ 3-Phase 3 Wire (200 VAC - 380VAC) ด้วยความสามารถในการป้องกันทางด้านแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเที่ยงตรงแม่นยำสูง…